Menu Zamknij

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: Słodki drań Krystyna Mikołajczyk z siedzibą przy ul. Sytej 177/4, 02-987 w Warszawie, NIP: 685-146-77-12, REGON: 367486202.
 2. Pod adresem: www.slodkidran.pl firma Słodki drań Krystyna Mikołajczyk prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej produktów cukierniczych, piekarniczych oraz garmażeryjnych firmy Słodki drań, skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym Słodki drań (www.slodkidran.pl) jest możliwy za pośrednictwem:
 4. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach sklepu internetowego Słodki Drań nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej i podstronach sklepu internetowego Słodki drań (www.slodkidran.pl) składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu Internetowego Słodki drań.
 6. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy Słodki drań (www.slodkidran.pl) są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Dokonanie zakupu Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury VAT. W przypadku wystawienia faktury na Konsumenta, będzie on zobowiązany do podania imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku wystawienia faktury na przedsiębiorcę, Klient będzie zobowiązany do podania firmy przedsiębiorstwa, adresu siedziby oraz NIP.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego (www.slodkidran.pl) w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Sprzedawca – Słodki drań Krystyna Mikołajczyk z siedzibą przy ul. Sytej 177/4, 02-987 w Warszawie, NIP: 6851467712, REGON: 367486202.
 4. Sklep Internetowy Słodki drań – sklep internetowy Słodki drań prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.slodkidran.pl;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Słodki drań;
 6. Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym Słodki drań za pośrednictwem strony internetowej: www.slodkidran.pl
 4. Klient może złożyć zamówienie:
  • dokonując rejestracji i tym samym zakładając konto w Sklepie Internetowym Słodki Drań wchodząc na stronę internetową www.slodkidran.pl 
  • dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym Słodki drań wchodząc na stronę internetową www.slodkidran.pl bez konieczności logowania się.
 5. W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane w postaci adresu e-mail i wpisuje proponowane przez siebie hasło, celem zabezpieczenia dostępu do utworzonego przez siebie konta.
 6. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”,„Zamówienie”, „Koszyk” / „Twój koszyk”. Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. Za pomocą przycisku „Zamówienie” następuje akceptacja podsumowania zamówienia i przejście do danych osobistych i danych odbioru.
 7. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Zamówienie”, w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.
 8. Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy (dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zamówienia, przedziału godzinowego oraz sposobu płatności.
 9. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 10. Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail zawierającymi szczegóły płatności (dane, nr konta bankowego do przelewu oraz nr zamówienia).
 12. Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, z adresu e-mail zamowienia@slodkidran.pl jest wysyłana wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.
 13. W przypadku nieopłacenia zamówienia z adresu e-mail zamowienia@slodkidran.pl zostaje wysłana wiadomość e-mail przypominająca o konieczności opłacenia zamówienia w celu jego realizacji.
 14. W przypadku problemów z dokonaniem przelewu, prosimy o kontakt drogą e-mail na adres: zamowienia@slodkidran.pl.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Zamówiony towar może zostać dostarczony pod adres wskazany przez Klienta, na terenie Warszawy i okolic. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy podzielony jest na dwie strefy cenowe:
  • Koszt: 10 zł – Wilanów;
  • Koszt: 20 zł – Mokotów, Śródmieście, Ursynów, Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga, Targówek, Ursus, Wawer, Włochy, Wola, Żoliborz, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno;
  • W przypadku zamówień wykraczających poza w/w strefy koszt ustalany indywidualnie, każdorazowo do weryfikacji i akceptacji przez Słodki drań. Słodki drań zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zlecenia ze względu na adres dostawy. Brak możliwości dostawy pod wskazany adres w wyznaczonym terminie.
 8. Dostawy poza Warszawę realizujemy za porozumieniem wyrażonym drogą e-mail i złożonym w elektronicznej formie na adres e-mail: zamowienia@slodkidran.pl. Koszt takiej dostawy jest każdorazowo indywidualnie ustalany i zależy od aktualnego cennika dostawcy, wagi i wielkości produktu.
 9. Uwagi podane przez Klienta w polu „Uwagi do zamówienia” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.
 10. W przypadku zamówienia przez Klienta tortu z dedykacją lub tabliczki z dedykacją, Słodki drań Krystyna Mikołajczyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w nich treść. W szczególnych przypadkach Słodki drań Krystyna Mikołajczyk może odmówić bez podania przyczyny realizacji zlecenia z dołączoną dedykacją do zlecenia ze względu jej treść, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Klient zamawiający tort ze zdjęciem lub grafiką oświadcza, że posiada pełne prawa do wykorzystania zdjęcia, które przesyła i oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie roszczenia powstałe w skutek użycia przesłanego zdjęcia obciążać będą Klienta.
 12. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 696-444-873 lub drogą e-mail pod adresem: zamowienia@slodkidran.pl.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

 • Przelew elektroniczny paynow (płatności BLIK i szybkie przelewy internetowe)
 • Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • Przelew bankowy

Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone jako zapłacone poprzez zaksięgowanie wpłaty na konto bankowe Słodki drań Krystyna Mikołajczyk.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie przelewów elektronicznych (płatności BLIK oraz szybkie przelewy internetowe) jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.

 1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez www.slodkidran.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy ze względów higienicznych oferowanych produktów w Sklepie Internetowym Słodki drań.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane..
 5. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i kierowcę. W tym celu zamówiony produkt / produkty powinny zostać obejrzenie i okazane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru.

VII. REKLAMACJE

 1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w obecności dostawcy (kierowca).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację poprzez adres e-mail Sprzedającego: zamowienia@slodkidran.pl w siedzibie Sprzedającego, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Tym samym Klient może nie przyjąć towaru.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Słodki drań, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Słodki drań poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:
  • zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

VIII. WADY RZECZY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od
 3. wad albo wadę usunie.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może:
  • zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

IX. POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORU

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie ewentualnych sporów konsumenckich.
 2. Sprzedawca wskazuje jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl. Więcej informacji dotyczących ww. podmiotu: http://www.wiih.org.pl/.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na:
  • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
  • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
  • rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
 4. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

X. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Słodki drań Krystyna Mikołajczyk z siedzibą przy ul. Sytej 177/4, 02-987 w Warszawie.
 2. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE).
 3. Administratorem danych osobowych jest Słodki drań Krystyna Mikołajczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Sytej 177/4, 02-987 Warszawa, Polska, NIP (VAT) (PL) 6851467712 i REGON 367486202.
 4. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Słodki drań Krystyna Mikołajczyk.
 5. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Słodki drań Krystyna Mikołajczyk na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Słodki drań Krystyna Mikołajczyk dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Słodki drań Krystyna Mikołajczyk będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Słodki drań Krystyna Mikołajczyk.
 6. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Słodki drań Krystyna Mikołajczyk i/lub roszczeń Słodki drań Krystyna Mikołajczyk względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Słodki drań Krystyna Mikołajczyk, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Słodki drań Krystyna Mikołajczyk, tj. w celu obsługi reklamacji (pod- stawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Słodki drań Krystyna Mikołajczyk (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Słodki drań Krystyna Mikołajczyk. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Słodki drań Krystyna Mikołajczyk, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać
  przyjęte i zrealizowane przez Słodki drań Krystyna Mikołajczyk.
 7. Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną pod adresem https://slodkidran.pl/polityka-prywatnosci.
 8. Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy Słodki drań korzysta z tzw. plików cookies, godnie z postanowieniami Polityki Cookies, określonymi pod adresem https://slodkidran.pl/polityka-cookies.
 9. Słodki drań Krystyna Mikołajczyk dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Słodki drań Krystyna Mikołajczyk dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
  1. żądania od Słodki drań Krystyna Mikołajczyk dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Słodki drań Krystyna Mikołajczyk są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Słodki drań Krystyna Mikołajczyk nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych
   interesów Słodki drań Krystyna Mikołajczyk, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją); macie także Państwo prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego (pozwalającym na swobodny odczyt przez komputer), np. gdyby Pan/Pani chciał/a udostępnić je innemu podmiotowi oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
   • jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Słodki drań Krystyna Mikołajczyk sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
   • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
   Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
 10. Słodki drań Krystyna Mikołajczyk nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www.slodkidran.pl pod zakładką Polityka prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym Słodki drań. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym regulaminie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.slodkidran.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.
 4. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego Słodki drań system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 lub nowszy; Firefox 56 lub nowszy; Opera 48 lub nowsza; Chrome 61 lub nowszy; Safari 10.3 lub nowszy
  • Użytkownik powinien mieć włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce.

Wersja z dnia 23.09.2020 (aktualnie obowiązująca)